Продължете към съдържанието

Декларация за поверителност

КОИ СМЕ НИЕ

Наварра ООД  доставя и монтира дограма, врати, щори, пердета и други. На сайта на компанията  https://navarra.bg се получават запитвания за конкретни продукти, предлагани от Наварра ООД.

ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласно GDPR, личните данни се определят като:

“всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Тази декларация за поверителност описва как ние, Наварра ООД, ще събираме и използваме  Вашите лични данни за при изпълнение на договори с нашите потребители, в случаите на осъществяване на директен контакт или при провеждане на нашата ежемесечна анкета..

При подаване на запитване или заявка за закупуване и доставка на стока от Наварра ООД чрез сайта https://navarra.bg/ Вие ни предоставяте свои: две имена, адрес, имейл и телефон, които ние използваме да изпълним Вашата заявка. С потвърдителния e-mail ще получавате Уведомление за поверителност, в което ще Ви дадем подробна информация за това как обработваме Вашите лични данни.

При изявяване на желание от Ваша страна да получавате бюлетин от нас, ще Ви бъде изпратен e-mail с Уведомление за поверителност, в което ще Ви дадем подробна информация за това как обработваме Вашите лични данни.

ЗАЩО НАВАРРА ООД ТРЯБВА ДА СЪБИРА И СЪХРАНЯВА ЛИЧНИ ДАННИ?

За да Ви предоставим услугите и продуктите, които предлагаме, трябва да съберем лични данни за кореспонденция с Вас. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.

За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, Наварра ООД ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.

Когато сте си изпратили запитване през нашия уебсайт, ние съхраняваме Ваш e-mail, за да Ви изпращаме нашите актуални предложения, които вярваме, че ще Ви заинтересоват. Винаги може да възразите срещу получаването на нашия бюлетин.

ЩЕ СПОДЕЛЯ ЛИ НАВАРРА ООД ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ С НЯКОЙ ДРУГ?

Ние може да предадем Вашите лични данни на подизпълнители на Наварра ООД в процеса на работа с Вас. Всички трети страни, с които може да споделяме данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за aнализране трафика към нашия уебсайт и Фейсбук страница. Когато тези трети страни вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тази услуга, те ще ги премахват, в съответствие с процедурите на Наварра ООД. Ако искаме да предадем Вашите специфични лични данни на трета страна, ние ще го направим само след като сме получили Вашето съгласие, освен ако не сме законово задължени да действаме по друг начин.

КАК ЩЕ ИЗПОЛЗВА НАВАРРА ООД ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРА ЗА МЕН?

Наварра ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме данните за Вас точни и да не ги съхраняваме по-дълго, отколкото е необходимо. Наварра ООД е длъжно да съхранява информация в съответствие със закона, като например информацията, необходима за данъка върху доходите и за целите на проверки. Колко време трябва да се съхраняват определени видове лични данни, може също така да се урежда от специфични изисквания на бизнес сектора и съгласувани практики. Личните данни могат да се съхраняват в допълнение към тези периоди в зависимост от индивидуалните нужди на бизнеса.

ПРИ КАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НАВАРРА ООД ЩЕ МОЖЕ ДА МЕ ТЪРСИ?

Бъдете сигурни, че предприемаме необходимото да не задаваме ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.

МОГА ЛИ ДА РАЗБЕРА КАКВИ МОИ ЛИЧНИ ДАННИ ПРИТЕЖАВА НАВАРРА ООД?

Наварра ООД по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако Наварра ООД съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
 • Данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните, ако има такова.
 • Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
 • Информация за легитимните интереси на Наварра ООД или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
 • Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
 • Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
 • Колко дълго ще се съхраняват данните.
 • Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
 • Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Как да подадете жалба до надзорния орган?
 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
 • Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
 • Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.

КАКЪВ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ ЩЕ ТРЯБВА ДА ОСИГУРЯ, ЗА ДА ПОЛУЧА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон) Наварра ООД приема следните документи за доказване на самоличност, когато се изисква информация за Вашите лични данни: Лична карта.