Продължете към съдържанието

МАГНИТИ за пердета – аксесоари

ГЛАДЪК КРЪГЪЛ

КРЪГЪЛ с камък

ЕЛИПСОВИДЕН с кОЖА

ЕЛИПСОВИДЕН С ПЛЮШ

КРЪГЪЛ МАГНИТ

ЕЛИПСОВИДЕН МАГНИТ

ЕЛИПСОВИДЕН С РЕЛЕФ модел 9191

ЕЛИПСОВИДЕН С РЕЛЕФ модел 9192

квадратен магнит

КРЪГЪЛ С ГАЙТАН

ЕЛИПСОВИДЕН С ГАЙТАН