За контакти

Илияна Борисова
ШОУРУМ

Константин Илчев
УПРАВИТЕЛ

Росен Илчев
УПРАВИТЕЛ

АДРЕС ШОУРУМ

1799 София
ж.к. Младост 2
ул. „св. Киприян“ 44, бл. 290, магазин 9